Στην αγορά έκτασης συνολικού εμβαδού 131.294,573 τ.μ., με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων, προχώρησε η εισηγμένη ELTON.
Σύμφωνα με την εταιρεία η συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του σταθερού…

Επένδυση ύψους 5,3 εκατ. ευρώ από την ELTON για αγορά ακινήτουΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πηγή