Προγράμματα – Προσκλήσεις

Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων του τομέα υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ), τα οποία θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενα με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Σε ποιους απευθύνεται

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για κτίρια υγείας στην Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 21/12/2020 έως 31/3/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 10.200.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Eθνική Oδός Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ

2613 611400-1

Φαξ

2610 422978

Αριστείδης Μαμασιούλας

2613 611417

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή