Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1182/2022 με την οποία τροποποιείται η Α.1105/29.7.2022 ΚΥΑ σχετικά με την διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 .

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1105/29.07.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ως ακολούθως:

Στην παρ. 5 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται και καταβάλλεται αναδρομικά στους δικαιούχους, υπό την αίρεση της έγκρισης και έκδοσης σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης μέχρι και την 10η ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού διμήνου ή τριμήνου.

Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης του πρώτου διμήνου και του δεύτερου ημερολογιακού τριμήνου 2022 ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022. Για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο η αίτηση υποβάλλεται μέχρι και την 16η Δεκεμβρίου 2022 και 28η Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα.

Εξαιρετικά, κατά την υποβολή της αίτησης για το τρίτο τρίμηνο του 2022, για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης, η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αναδρομικά, ήτοι μέχρι και τη 16η Δεκεμβρίου, την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά των προηγούμενων διμήνου ή τριμήνου.».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή