Οι χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων της Ευρωζώνης επιβραδύνθηκαν τον Απρίλιο, όπως και οι τραπεζικές καταθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Οι χορηγήσεις δανείων σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,2% έναντι 5,3% τον Μάρτιο, ενώ αντίθετα τα δάνεια σε νοικοκυριά αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό (3,8% έναντι 3,3% τον Μάρτιο).

Οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 9,1% έναντι 10,1% τον Μάρτιο, με τις καταθέσεις των νοικοκυριών να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 8,3% έναντι 9,2%.

Η προσφορά χρήματος με ευρεία έννοια Μ3 επιβραδύνθηκε, σημειώνοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης 9,2% έναντι 10% τον Μάρτιο, ενώ και η προσφορά χρήματος Μ1 – που περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις όψεως – επιβραδύνθηκε στο 12,3% από 13,6%.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή