Η βιομηχανία της Αυστρίας ήταν τα τελευταία 20 χρόνια σημαντικά πιο επιτυχημένη από τον μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ, και, ενώ η βιομηχανική παραγωγή στην Αυστρία αυξήθηκε κατά περίπου 60% σε πραγματικούς όρους από το 2000, στη ευρωζώνη υπήρξε αύξηση μόνον κατά 10%.

Αλλά και στη Γερμανία, τη σημαντικότερη βιομηχανική χώρα της Ευρώπης, η ανάπτυξη ήταν μόνο κατά το ήμισυ σε σύγκριση με την Αυστρία, συγκεκριμένα στο 35%, σύμφωνα με ανάλυση μίας από τις μεγαλύτερες αυστριακές τράπεζες που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η πραγματική προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία, δηλαδή η αξία των αγαθών που παράγονται μετά από προσαρμογή στις αλλαγές τιμών. Στην Αυστρία σημειώθηκε αύξηση άνω του 55%, στη Γερμανία κατά περίπου 35% και στην ευρωζώνη κάτω από 30%.

Η σημαντική αύξηση της παραγωγής στην Αυστρία επιτεύχθηκε με σταθερή απασχόληση, καθώς η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατακόρυφα, και ταυτόχρονα η σταθερή απασχόληση είναι επίσης επιτυχής.

Στο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ η αύξηση της παραγωγής ήταν τόσο χαμηλή που ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά περισσότερο από 10% μεταξύ του 2000 και της έναρξης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση της αυστριακής τράπεζας, η ωριαία παραγωγικότητα στη βιομηχανία της Αυστρίας έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 70% από το 2000.

Όλοι οι σημαντικοί βιομηχανικοί τομείς της Αυστρίας αυξήθηκαν πάνω από τον μέσο όρο σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ, αλλά ο μηχανολογικός τομέας παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, συγκεκριμένα κατά 140% μεταξύ 2000 και 2019 – επταπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, όπου ήταν μόνον 20%.

Σχεδόν το ένα τρίτο της αναπτυξιακής υπεροχής στην εγχώρια βιομηχανία μπορεί να εντοπιστεί στον μηχανολογικό τομέα, που αντιπροσωπεύει το 14% της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ, άλλοι τομείς που συνέβαλαν πάνω από το μέσο όρο στην επιτυχία της εγχώριας βιομηχανίας ήταν η επεξεργασία μετάλλων, η παραγωγή μετάλλων και οι βιομηχανίες ηλεκτρικών και αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή