Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες τη διάθεση 123 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» για τη χρηματοδότηση επείγουσας έρευνας σχετικά με τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού.

Η χθεσινή απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης με στόχο την πρόληψη, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των μεταλλάξεων του κορωνοϊού, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας με την ονομασία «HERA».

Το σχέδιο θα στηρίξει την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ομάδων και δικτύων για την Covid-19 πέραν των συνόρων της Ευρώπης, δημιουργώντας διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ενώ θα ενισχύσει και τις υποδομές που απαιτούνται για την ανταλλαγή δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνης, ερευνητικών πόρων και υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών.

Προσδοκίες – στόχοι

Τα χρηματοδοτούμενα έργα αναμένεται:

* να στηρίξουν νέες ή και υπάρχουσες ομάδες, οι οποίες αναμένεται να προωθήσουν ταχέως τις γνώσεις σχετικά με τον SARS-CoV-2 και τις αναδυόμενες μεταλλάξεις του,

* να αναπτύξουν περαιτέρω ελπιδοφόρα υποψήφια θεραπευτικά μέσα ή εμβόλια κατά του SARS-CoV-2/Covid-19, αφού θα έχει ήδη ολοκληρωθεί η προκλινική ανάπτυξη στο πλαίσιο κλινικών μελετών,

* να στηρίξουν τις ερευνητικές υποδομές ώστε να επιταχυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων και η παροχή ταχείας ερευνητικής στήριξης και εμπειρογνωμοσύνης, να αντιμετωπιστούν οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές επιδημίες.

Οι κοινοπραξίες που θα επιλεγούν αναμένεται να συνεργαστούν στο πλαίσιο άλλων σχετικών πρωτοβουλιών και έργων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη των ερευνητικών προσπαθειών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι εν λόγω επείγουσες προσκλήσεις θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων έως μεσοπρόθεσμων απειλών και, ταυτόχρονα, στην προετοιμασία για το μέλλον. Θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ενώ θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ε.Ε. να προβλέπει και να αντιμετωπίζει καλύτερα τις μελλοντικές πανδημίες.

Οι προσκλήσεις θα ανοίξουν στις 13 Απριλίου για την υποβολή προτάσεων και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 6 Μαΐου 2021.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν έχει δεσμεύσει ήδη 1,4 δισ. ευρώ για την παγκόσμια αντίδραση στον κορωνοϊό, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ προέρχεται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα διαθέσιμα μέσα

Όπως επισήμανε η επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, η Ε.Ε. εξακολουθεί να κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας και των προκλήσεων που θέτουν οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνδυασμένη δύναμή μας ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον, ξεκινώντας από την έγκαιρη ανίχνευση των μεταλλάξεων και φτάνοντας στην οργάνωση και τον συντονισμό των κλινικών δοκιμών για νέα εμβόλια και θεραπείες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σε όλα τα στάδια», κατέληξε η επίτροπος.

Πηγή