Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ)

Υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών και δημιουργία των προϋποθέσεων και των υποδομών που θα εξασφαλίσουν τη θέση και διατήρηση σε παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ), καθώς επίσης τη διενέργεια εξετάσεων διαβαθμισμένης και προσαρμοστικής εξέτασης μέσω Η/Υ, με απώτερο σκοπό την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική, στη βάση της 6βαθμης κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης, 40.000 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., Τομέα Παιδείας σε σύμπραξη
  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ) σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 28/4/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 3.600.050

Σχετικά αρχεία

Πηγή