Σε συνέχεια άρθρου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ναυτεμπορικής (www.naftemporiki.gr) με τίτλο «Στον δρόμο 220 εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ – Αντιδράσεις σε βάρος της Διοίκησης» θα επιθυμούσαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

Η πρόσκληση-προκήρυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς και τα παραρτήματά της, για την πρόσληψη 540 εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2022), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU, εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ στις 19 Ιανουαρίου 2022.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2022, η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στις 5 Φεβρουαρίου με λήξη της προθεσμίας στις 16 Φεβρουαρίου. Συνεπώς, η πρόσκληση-προκήρυξη δεν δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2021 όπως αναφέρεται στο άρθρο. Αντίθετα, εκείνη την ημερομηνία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου η πρόσκληση-προκήρυξη για αποστολή στο ΑΣΕΠ.

Περισσότεροι από 19.000 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση. Τις αιτήσεις αξιολόγησε ειδική ομάδα άνω των 50 υπαλλήλων της ΔΥΠΑ που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Στις 23 Μαρτίου 2022 ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα. Η υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 23 Μαρτίου έως 4 Απριλίου.

Ακολούθησε η αξιολόγηση των 750 ενστάσεων από το ΑΣΕΠ και στις 13 Οκτωβρίου αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες, με ενσωματωμένες τις αποφάσεις και οδηγίες του ΑΣΕΠ.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, υπήρξαν διαμαρτυρίες από υποψηφίους, η μοριοδότηση των οποίων επηρεάστηκε από την αξιολόγηση των ενστάσεων  με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός των πινάκων προσληπτέων. Κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους ανέφεραν ότι οι πίνακες των προσληπτέων περιλάμβαναν υποψηφίους που δεν είχαν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα τη μετάφραση του τίτλου της απαιτούμενης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, βάσει των αναφερομένων στην πρόσκληση-προκήρυξη και τα παραρτήματά της καθώς και της κείμενης νομοθεσίας.

Κατόπιν ελέγχου, η ΔΥΠΑ επιβεβαίωσε την ύπαρξη τέτοιων περιπτώσεων στους οριστικούς πίνακες και ενημέρωσε αμέσως, στις 18 Οκτωβρίου 2022,  το ΑΣΕΠ το οποίο και έδωσε εντολή στη ΔΥΠΑ στις 20 Οκτωβρίου για άμεσο επανέλεγχο των αιτήσεων για την ύπαρξη της μετάφρασης του τίτλου γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αναμόρφωση των οριστικών πινάκων. Συνεπώς, οι οριστικοί πίνακες που είχαν ανακοινωθεί στις 13 Οκτωβρίου αποσύρθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εντελλόμενος από το ΑΣΕΠ επανέλεγχος.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση της ΔΥΠΑ που αναρτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2022 με τίτλο «Ανασύνταξη οριστικών πινάκων επιλεγέντων, απορριπτέων και κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ 1/2022» έγινε σαφής αναφορά στο γεγονός ότι «διαπιστώθηκαν περιπτώσεις υποψηφίων που δεν αποδεικνύουν προσηκόντως το προσόν γνώσης της Αγγλικής γλώσσας βάσει της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 και των Παραρτημάτων της όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ».  Συνεπώς, οι αναφορές του άρθρου ότι η δημοσίευση των νέων οριστικών πινάκων έγινε «εντελώς απροειδοποίητα» και αποτελεί μια «τόσο αναπάντεχη εξέλιξη» δεν είναι βάσιμες, αφού είναι αυτονόητο ότι όλοι οι υποψήφιοι είχαν γνώση των εγγράφων που είχαν υποβάλει με την αίτηση και άρα ήταν απόλυτα αντιληπτό το αντικείμενο του ελέγχου.

Ο επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε από νέα ομάδα υπαλλήλων της ΔΥΠΑ που συστάθηκε για αυτό τον σκοπό και οι νέοι οριστικοί πίνακες αναρτήθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασιακοί σύμβουλοι που δεν βρίσκονται πλέον στους πίνακες προσληπτέων ανέρχονται σε 129. Επιπλέον, 21 εργασιακοί σύμβουλοι που χάνουν τη θέση τους περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες επιλαχόντων και όχι επιτυχόντων που δημοσιευτήκαν στις 23 Μαρτίου, αλλά προσλήφθηκαν μέσω αντικατάστασης εξαιτίας της άρνησης ή παραίτησης των προσωρινά επιτυχόντων. Συνεπώς, ο αριθμός των «220 από τους 540 εργασιακούς συμβούλους» που «βρέθηκαν στον δρόμο» που αναφέρει το άρθρο δεν ισχύει.

Επιπρόσθετα, η αναφορά του άρθρου ότι το αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι «να καταλάβουν τις θέσεις τους, άλλοι συμβασιούχοι με πολύ λιγότερα μόρια» είναι τουλάχιστον ατυχής, καθώς με μια απλή ανάγνωση διαπιστώνει κανείς ότι η διαφορές μορίων μεταξύ αυτών που αποχωρούν και αυτών που προσλαμβάνονται είναι πολύ μικρές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις έπρεπε να είναι πλήρεις και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τις αλλαγές μεταξύ των οριστικών πινάκων που αναρτήθηκαν στις 13 Οκτωβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου.

Εάν είχε επικοινωνήσει με τη ΔΥΠΑ η εφημερίδα πριν τη δημοσίευση του άρθρου, θα γνώριζε τα παραπάνω και δεν θα υπήρχαν οι ανακρίβειες που σας έχουμε επισημάνει.

Για εμάς είναι αυτονόητο και προφανές ότι στο πλαίσιο της ισονομίας και της δίκαιης μεταχείρισης των υποψηφίων, η ΔΥΠΑ οφείλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν την ίδια μεταχείριση και οι θέσεις θα καλυφθούν από τους πραγματικούς δικαιούχους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και όσα ορίζει η εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ πρόσκληση-προκήρυξη.

Από το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων Γραμματείας Διοίκησης Δ.ΥΠ.Α.

Πηγή