Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θετικό διατηρήθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ενώ τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό.

Συγκεκριμένα, στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.465.557 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.200.427, (622.582  καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 577.845 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους είναι θετικό κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας.

Τον Αύγουστο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 183.068, ενώ οι αποχωρήσεις σε 192.943 (98.780  οικειοθελείς αποχωρήσεις και  94.163  καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 9.875 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας) Αύγουστος 2021
(1)
Αύγουστος 2020
(2)
Διαφορά
(1 – 2)
Α’ Οκτάμηνο 2021
(3)
Α’ Οκτάμηνο 2020
(4)
Διαφορά
(3-4)
Ι. Προσλήψεις 183.068 160.583 22.485 1.465.557 1.317.792 147.765
ΙΙ. Αποχωρήσεις* 192.943 156.241 36.072 1.200.427 1.202.145 1.718
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 94.163 82.876 11.287 622.582 692.314 69.732
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 98.780 73.365 25.415 577.845 509.831 68.014
ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -9.875 4.342 -14.217 265.130 115.647 149.483

Δείτε το σχετικό αρχείο ή κατεβάστε το από εδώ:

Πηγή