Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θετικό παρέμεινε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, τόσο το Μάιο όσο και κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 326.359 ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.403 (107.522 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 118.881 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Μαΐου ήταν θετικό κατά 99.956 θέσεις εργασίας.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.115.594 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 867.515 (456.827 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 410.688 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 248.079 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας)

Μάιος 2022
( 1 )

Μάιος 2021
( 2 )

Διαφορά
(1 – 2)

Ιαν. – Μάιος 2022
(3)

Ιαν. – Μάιος 2021
(4)

Διαφορά
(3-4)

Ι. Προσλήψεις

326.359

255.987

70.372

1.115.594

681.947

433.647

     ΙΙ. Αποχωρήσεις*

226.403

160.821

65.582

867.515

504.839

362.676

Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου

118.881

58.391

60.490

456.827

234.817

222.010

Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις

107.522

102.430

5.092

410.688

270.022

140.666

       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)

99.956

95.166

4.790

248.079

177.108

70.971

Πηγή