25 Ιανουάριου 2023

Η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στο μηχανισμό claw back και rebate

Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπ.Υγείας που βρίσκεται στη Βουλή, με το άρθρο 5 της οποίας τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του προσωπικού ιατρού, ώστε να προστεθεί πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), προκειμένου να κινητροδοτηθεί περαιτέρω η συμμετοχή της ιατρικής κοινότητας στον θεσμό του προσωπικού ιατρού και να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 
 Αιτιολογική έκθεση
 
 Άρθρο 5: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής της ιατρικής κοινότητας στον θεσμό του προσωπικού ιατρού.
 
 Προτεινόμενη διάταξη
 
 Άρθρο 5
 Εξαίρεση της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) – Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 5 ν. 4138/2014
 
 Μετά από την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του προσωπικού ιατρού, προστίθεται παρ. 7Α ως εξής:
 
 «7Α. Η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) καί κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).».

Πηγή