Παράταση στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2023 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία έως και 28-2-2023. Πηγή