Σημαντική μείωση λόγω της πανδημίας σε όλα τα μεγέθη της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα καταγράφηκε το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις μόνο από το πρώτο lockdown στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές.  

Συνολικά στο πρώτο δεκάμηνο του 2020 καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων χονδρικής στην εγχώρια αγορά -30%, μείωση των λιανικών πωλήσεων -17%, μείωση των εξαγωγών κατά -23% και μείωση των εισαγωγών κατά -19%.  

Το μεγαλύτερο πλήγμα στις εξαγωγές δέχθηκαν τα ελληνικά brands, ενώ η μείωση των αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων private label κινήθηκε σε μικρότερο ποσοστό.  Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 1,26 δις € το πρώτο δεκάμηνο του 2020, έναντι 1,6 δις € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019.  

Το δεύτερο lockdown που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται ότι θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κακή πορεία του 2020. Παρά τη σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και την έναρξη λειτουργίας του click away από τα μέσα Δεκεμβρίου, ο τζίρος των επιχειρήσεων ένδυσης στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 20% και 30% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Συνολικά, η πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης για το 2020 εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 30% και 40%.          
 

Πηγή