Παν Γιουένγιουεν

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η Κίνα απορρόφησε 499,46 δισ. γιουάν ξένων επενδύσεων, με την αυξητική τάση των τελευταίων να διατηρείται σταθερή.

Ο συνολικός αριθμός των ξένων επενδύσεων στην Κίνα παραμένει σταθερός. Το πρώτο τετράμηνο του έτους, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα σημείωσαν αύξηση κατά 2,2% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη θετική τους πορεία για πάνω από μία δεκαετία. Οι διακυμάνσεις στον αριθμό των ξένων επενδύσεων στην Κίνα παραμένουν μικρές και η ελκυστικότητα της χώρας σταθερή, γεγονός που συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επενδύσεων, της απασχόλησης, των φορολογικών εσόδων, των εισαγωγών και των εξαγωγών.

Υγιής παραμένει και η οικονομική δομή της Κίνας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Μια υγιής οικονομία σημαίνει ότι τόσο οι ξένες όσο και οι κινεζικές εταιρείες επωφελούνται από τις επενδύσεις. Για να είναι επιτυχείς οι επενδύσεις είναι απαραίτητο να ταυτίζονται τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων με τους πόρους και τις βιομηχανίες που διαθέτει η χώρα προορισμός. Όσον αφορά τους πόρους, το 2021 ο μέσος μισθός των εργαζομένων σε μεταποιητικές μονάδες στα αστικά κέντρα της Κίνας ξεπέρασε τα 1000 δολάρια, και το επίπεδο των μισθών στη μεταποίηση υπερέβη κατά πολύ το επίπεδο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Όπως συμβαίνει στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών και ηλεκτρικών προϊόντων, η μεταποιητική βιομηχανία βασίζεται στους χαμηλούς μισθούς με στόχο τη μείωση του κόστους, συνεπώς το πλεονέκτημα της Κίνας στους κλάδους αυτούς έχει πληγεί, οδηγώντας ορισμένους παραγωγούς στο να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η Κίνα συνεχίζει να συσσωρεύει τεχνολογικούς πόρους και υπάρχει ισχυρότερη δυναμική και προοπτικές συνεργασίας στον τομέα αυτό με ξένους επενδυτές.

Όσον αφορά τη βιομηχανία, το πρώτο τρίμηνο ταχεία ανάπτυξη σημείωσαν οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών κατασκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επικοινωνιών, των υπηρεσιών τεχνολογικού μετασχηματισμού, έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού, και των φαρμακοβιομηχανιών. Ο στόχος της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην υψηλή τεχνολογία είναι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της παραγωγής στη μεταποιητική βιομηχανία, να αναβαθμιστεί η εκβιομηχάνιση, να μπορέσει η βιομηχανία να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας και των υπηρεσιών αυτής. Το γεγονός αυτό συνάδει με τον ευρύτερο στόχο της βιομηχανικής αναβάθμισης της Κίνας.

Πηγή