Τα νέα του ΕΣΠΑ

Η χρηματοδότηση της ελληνικής Πράσινης Συμφωνίας – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

10/8/2021

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πεδίο οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο θα κριθεί η δυνατότητα των επόμενων γενεών να ζήσουν σε βιώσιμες και ευημερούσες περιοχές, αλλά και μεσοπρόθεσμα η δυνατότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών να ανακάμψουν μετά την περιπέτεια της πανδημίας. Διόλου τυχαία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα υιοθέτησε ένα πακέτο φιλόδοξων προτάσεων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια βιώσιμη, καθαρή και ασφαλή οικονομία. Καθορίζει με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Το Ελληνικό Green Deal, η ελληνική Πράσινη Συμφωνία, είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που αποτελεί τον λεπτομερειακό οδικό χάρτη για την επίτευξη συγκριμένων κλιματικών στόχων, μεσοπρόθεσμα έως το 2030 και με ορίζοντα το 2050.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 κατανέμει πόρους ύψους 21,5 δισ. ευρώ. Από αυτούς αθροιστικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής πρόκειται να συνεισφέρουν περίπου 5,5 δισ. ευρώ για «πράσινες» δράσεις. Οι δράσεις αυτές αφορούν στο περιβάλλον (κυκλική οικονομία, διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων), την ενέργεια (χρήση ΑΠΕ), την βιοποικιλότητα (δίκτυο NATURA), την πολιτική προστασία (έργων πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων), τις βιώσιμες μεταφορές (σιδηρόδρομος, ηλεκτροκίνηση), τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Βιομηχανία 4.0). Στους παραπάνω πόρους προστίθενται και οι πόροι του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (1,63 δισ. ευρώ) για την απεξάρτηση από το λιγνίτη.

Ακόμη το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 δεσμεύει το 37,5% των πόρων του (περίπου 6,2 δισ. ευρώ) στον πυλώνα της «πράσινης μετάβασης» με πρόσθετη κινητοποίηση πόρων μέσω δανεισμού. Επιπλέον, πόροι της πρωτοβουλίας «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρόκειται να διατεθούν σε «πράσινες» δράσεις («καθαρά» καύσιμα, e-mobility, κλπ.) καθώς και πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα υποστηρίξουν τον «πράσινο» μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα.

Στις παραπάνω πηγές χρηματοδότησης προστίθενται το νέο εργαλείο REACT-EU για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς το 25% του συνολικού προϋπολογισμού (0,4 δισ. ευρώ) θα κατευθυνθεί σε κλιματικές δράσεις. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους συγκριτικά πολύ λιγότερους, όχι όμως και αμελητέους, εθνικούς πόρους του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για δράσεις/έργα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη.

Έχοντας, λοιπόν, στην διάθεσή μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης μετάβασης για την ελληνική οικονομία και ικανούς πόρους για την υλοποίησή του, μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι πως θα καταφέρουμε να πραγματώσουμε τους στόχους μας ανοίγοντας έναν μακρύ κύκλο βιώσιμης/πράσινης ανάπτυξης για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/8/2021

Πηγή