Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ, κατέθεσε η SVB Financial Group, μητρική εταιρεία της Silicon Valley Bank μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της τράπεζας

H SVB Securities και τα αμοιβαία κεφάλαια της SVB Capital, δεν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση.

Επειδή η Silicon Valley Bank ήταν μέλος του Federal Reserve system, δεν είναι επιλέξιμη για πτώχευση και, αντ’ αυτού, τέθηκε υπό την εποπτεία της Federal Deposit Insurance Corp. Αντίθετα, η πρώην μητρική της είναι επιλέξιμη για την υποβολή αίτησης προκειμένου να προστατεύσει τα εναπομείναντα περιουσιακά της στοιχεία και να προχωρήσει στην αποπληρωμή των πιστωτών της, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ομολόγων.

Μετά την αναγκαστική διαχείριση, η SVB Financial δεν συνδέεται πλέον με τη Silicon Valley Bank NA ή την εταιρεία ιδιωτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας της, SVB Private, ανέφερε η εταιρεία.

Η εταιρεία που οφείλει στους ομολογιούχους περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, πιστεύει ότι έχει ρευστότητα περίπου 2,2 δισ. δολάρια, ενώ υπολογίζει στα περιουσιακά της στοιχεία και το μετοχικό της κεφάλαιο στην SVB Capital και την SVB Securities  σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Centerview Partners βοηθά την SVB να αξιολογήσει στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για την SVB Capital και την SVB Securities. Η διαδικασία έχει συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον. Oποιαδήποτε πώληση θα απαιτούσε την έγκριση του πτωχευτικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή