Με αίτημα την οριστική λύση στα χρέη προς την ΔΕΗ των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων παραγωγοί του κάμπου Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία και τοπικοί φορείς πραγματοποίησαν στις 11 πρωί διαμαρτυρία στο…

Θεσπρωτία: Κινητοποίηση αγροτών για λύση στα χρέη προς τη ΔΕΗΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πηγή