Προγράμματα – Προσκλήσεις

Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Επιχορήγηση για τη λειτουργία δύο Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) με διάρκεια 3 έτη για την κάθε μία (Φάση Α’).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Κορινθίας με διακριτικό τίτλο «Ευθύμειο Κέντρο»
  • Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων – Άσυλο Ανιάτων με διακριτικό τίτλο «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2018 έως 31/5/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός

€ 1.728.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή