Αρχίζει πιλοτικά η εφαρμογή του «καλαθιού του νοικοκυριού» στη Βαρβάκειο – Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών, για όλη την περίοδο της Σαρακοστής.
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνω ότι κατόπιν συμφωνίας με την Κεντρική…

«Καλάθι του νοικοκυριού» στη Βαρβάκειο – Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών για τη ΣαρακοστήΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πηγή