Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία αντικαθίσταται η 14934/26.1.2022 Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας Περιοχών της Επικράτειας την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022 (Β’ 201).

Η απόφαση ορίζει αναλυτικά

Άρθρο μόνο

Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022, ως ακολούθως:

1. Στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης αναστέλλεται η λειτουργία:
α) των ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, στις περιοχές στις οποίες, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία και των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
β) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
γ) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και
δ) των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας.

2. Στην Περιφέρεια Αττικής αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών διανομής τροφίμων σε καταναλωτές και ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) με δίκυκλα οχήματα.

3. Καταργείται κατά τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας η υπ’ αρ. 14934/26.1.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022» (Β’ 201).

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή