Προγράμματα – Προσκλήσεις

Κατάρτιση ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων στη Δυτική Ελλάδα

Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μακροχρόνια ανέργων. Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και εξατομικευμένης παρακολούθησης – υποστήριξης
  • Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 11/8/2021 έως 20/10/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Eθνική Oδός Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ

2613 611400-1

Φαξ

2610 422978

Ανδριανή Αθανασίου

2613 611433

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή