Σε ανοδική πορεία κινούνται οι δείκτες της μηνιαίας πορείας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2014-2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας και της Διαχειριστικής αρχής, τον μήνα Νοέμβριο υποβλήθηκαν 208 προτάσεις νέων έργων (αύξηση 47,5%), σε επίπεδο εντάξεων, υπήρξε αύξηση 16% με 43 νέες εντάξεις, σε επίπεδο συμβάσεων έργων, το αντίστοιχο ποσό αυξήθηκε από τα 157 εκατομμύρια στα 162 εκατομμύρια ευρώ, με μηνιαία αύξηση 3.18%, ενώ σε επίπεδο πληρωμών που είναι και ο πιο ρεαλιστικός δείκτης, το ποσό από 87 εκατομμύρια αυξήθηκε στα 91 εκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμεί με μηνιαία αύξηση 4,6%.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης, Νικόλαο Λυσσαρίδη, στην συνολική πρόοδο του ΠΕΠ, τους τελευταίους 15 μήνες, από την ανάληψη των καθηκόντων της διοίκησης της Περιφέρειας μέχρι σήμερα, έχει γίνει τεράστια πρόοδος. Ειδικότερα, υπήρξε αύξηση 60% σε επίπεδο προσκλήσεων, 130% σε επίπεδο προτάσεων, 71% σε επίπεδο εντάξεων έργων, 60% σε επίπεδο συμβάσεων και 62,5% σε επίπεδο πληρωμών.

Πηγή: ΑΜΠΕ
 

Πηγή