Την ψηφιοποίηση των αρχείων των δικαστηρίων όλης της χώρας περιλαμβάνει έργο, συνολικού προϋπολογισμού 145,7 εκατ. ευρώ, που προκήρυξε χθες η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 300.244.990.

Ειδικότερα, η ΚτΠ δημοσίευσε τη διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Η εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο, είναι 97,153 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τα δικαιώματα προαίρεσης 48,576 εκατ. (με ΦΠΑ).

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 30η Ιανουαρίου 2023.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων 368 Δικαστηρίων – Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά.

Πρόκειται για τα αρχεία του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, των Ειρηνοδικείων, των Εισαγγελιών Εφετών, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Εφετείων, των Πρωτοδικείων και των Πταισματοδικείων.

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει, τόσο τη σάρωση των αρχείων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακά αντίγραφα.

Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει και συγκεκριμένα για την πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης διαδικασιών, Εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων – συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο), εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται σε τρία έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έως 8 οικονομικούς φορείς εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός  φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές.

Πηγή