Προγράμματα – Προσκλήσεις

Λειτουργία δύο κοινωνικών hotspot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου

Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας δύο Κοινωνικών Σημείων Πρόσβασης (Hotspots) σε δύο θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου καθώς και με τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.  Στοχεύουν στην διευκόλυνση σε υπηρεσίες πρόσβασης σε παροχές και αγαθά της πολιτείας για τα άτομα ευπαθών ομάδων που διαβιούν σε φτώχεια ή έχουν την ανάγκη πληροφόρησης και παραπομπής και συμβουλευτικής για την απασχόληση.

Σε ποιους απευθύνεται

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου

Περίοδος υποβολής

από 9/8/2021 έως 29/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 276.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή