23 Ιανουάριου 2023

ΛΣΑ: Υπόμνημα σχετικά με τον Κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  • Προτάσεις και προβληματισμοί για την ομαλή εφαρμογή του Κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 4557/2018)

Συνημμένα

Πηγή