Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου
[email protected]

Μέρισμα -ύψους 0,30 δολ./μετοχή που θα διανεμηθεί εντός του τετάρτου τριμήνου ου έτους-  θα καταβάλει ο όμιλος Energean, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της.

Η ανακοίνωση έγινε στα πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ, που έδειξαν σημαντική αύξηση των θεμελιωδών μεγεθών του Ομίλου (αύξηση κύκλου εργασιών 65% στα 339 εκατ. δολ., και προσαρμοσμένων EBITDAX 165% στα 198 εκατ. δολ.) με καταλύτη τις υψηλές ενεργειακές τιμές.

Η διανομή του μερίσματος  αποδίδεται στις μεγάλες επενδύσεις των τελευταίων ετών με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος Καρίς στο Ισραήλ και την εξαγορά του χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου και πετρελαίου της Edison E&P. Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι θα προχωρήσει τουλάχιστον στον διπλασιασμό του ανά τετράμηνο, μόλις επιτευχθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι του ομίλου.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου κ. Μαθιός Ρήγας, «στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, η Energean πέτυχε ισχυρά επιχειρησιακά και οικονομικά αποτελέσματα. Οι επιδόσεις του πρώην χαρτοφυλακίου της Edison υπερέβησαν τις προσδοκίες μας, το FPSO Energean Power είναι στην θέση του και οι γεωτρήσεις είναι έτοιμες να παραδώσουν φυσικό αέριο αυτόν τον μήνα ενισχύοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού στην αγορά του Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, η γεωτρητική καμπάνια και οι εργασίες ανάπτυξης στην θάλασσα του Ισραήλ ενίσχυσαν το χαρτοφυλάκιό μας, καθώς απομείωσαν το ρίσκο για 58 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αξιολογούμε τώρα μία σειρά από γεωγραφικές οδούς για την εκμετάλλευση αυτών των ποσοτήτων, είτε ενισχύοντας τις εγχώριες πωλήσεις στο Ισραήλ είτε εξάγοντας σε αγορές της περιοχής. Η ισχυρή οικονομική επίδοση του χαρτοφυλακίου μας, η ετοιμότητα του project ανάπτυξης του κοιτάσματος Καρίς και η ρευστότητα του ομίλου μάς επιτρέπουν σήμερα να ανακοινώσουμε την πρώτη διανομή μερίσματος για το τελευταίο 4μηνο της χρονιάς, σύμφωνα με την μερισματική πολιτική που είχαμε ήδη ανακοινώσει».

Αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ο κ. Ρήγας τόνισε ότι  «Ξ υπερβολική εξάρτηση από έναν προμηθευτή (σ.σ. Ρωσία)  έχει διαταράξει και θα συνεχίζει να διαταράσσει την ευρωπαϊκή δυναμική στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλούμε, συνεπώς, τις κυβερνήσεις και, ευρύτερα, τους εταίρους της διεθνούς ενεργειακής κοινότητας να αναγνωρίσουν την αξία του φυσικού αερίου ως θεμελίου και ως καταλύτη μίας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης. Οι πολιτικές πρέπει να προσαρμοστούν ώστε  να ενθαρρύνουν εγχώρια projects στον τομέα της παραγωγής τα οποία θα ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού, καθώς και διεθνή projects μεταφοράς ενέργειας που θα συνδέσουν την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία μπορεί να αποτελέσει έναν σταθερό και αξιόπιστο προμηθευτή για τον Ευρωπαίο καταναλωτή».

Πέραν της διανομής μερίσματος, οι βασικότερες εξελίξεις του 6μήνου ήταν οι εξής:

– Μετά τα επιτυχημένα αποτελέσματα της γεώτρησης «Αθηνά» στο Ισραήλ τον Μάιο του 2022 και την απομείωση του ρίσκου για 58 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Περιοχή Ολύμπου,  επιλέχθηκε ως 5η γεώτρηση του προγράμματος ο  «Ζευς» με στόχο την περαιτέρω ανάλυση των ογκομετρικών δεδομένων και την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης

-Είναι σε εξέλιξη η 4η γεώτρηση στον στόχο «Ερμής» με τα αποτελέσματα να αναμένονται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

-Υπογράφηκε νέα συμφωνία για spot πωλήσεις φυσικού αερίου με την IEC, την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού του Ισραήλ, η οποία επιτρέπει να αξιοποιηθεί η πλήρης δυναμικότητα των 8 δισεκ. κυβικών μέτρων αερίου του FPSO “Energean Power” από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 (εγκατάσταση του 2ου oil train & gas riser).

-Ενισχύθηκαν οι τιμές πώλησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή του πρώτου εξαμήνου ήταν 35,4 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (73% φυσικό αέριο), μειωμένη κατά 19,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αναμενόμενης φυσικής μείωσης της παραγωγής του Abu Qir στον κόλπο της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, η οποία αναμένεται να αναπληρωθεί από την έναρξη παραγωγής από τα γειτονικά κοιτάσματα ΝΕΑ/ΝΙ προς το τέλος του έτους. 

Αναφορικά τέλος  με τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, η Energean αναφέρει ότι το πρώτο πετρέλαιο από το κοίτασμα «Εψιλον» στην περιοχή του Πρίνου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ αναφορικά με την πρόοδο του project για δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα στον Πρίνο, σημειώνεται ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες προ της FEED και οι μελέτες του υπεδάφους που διενεργεί η Halliburton εξελίσσονται ικανοποιητικά  και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Σεπτεμβρίου.

Πηγή