Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σχεδιάζει και οργανώνει προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. Οι Σχολές ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Το δυϊκό σύστημα της Μαθητείας συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με τη Μαθητεία (on-the-job training) στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε φορείς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις εργασίας που είναι συναφείς με την ειδικότητά τους.

Η δράση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση (πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή), καθώς και την επιδότηση της πρακτικής άσκησης (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αφορά τα έτη 2019-2021 και 2020-2022.

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Περίοδος υποβολής

από 27/5/2021 έως 30/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 55.724.200

Σχετικά αρχεία

Πηγή