Μύκονος, 24/07/2022

ΑΠΟ :
Μακρής Άγγελος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Λογιστικού Συλλόγου Μυκόνου

ΠΡΟΣ :

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λογιστικού Συλλόγου Μυκόνου :

– Αντιπρόεδρος : Πανταρώτας Νικόλαος
– Γενική Γραμματέας : Σταύρου Αικατερίνη
– Ταμίας : Κουνουπιώτης Ευάγγελος

– Μέλος : Ελευθερίου Κυριάκος

Τα αναπληρωματικά Μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Λογιστικού Συλλόγου Μυκόνου :
– Αποστόλου Άννα
– Αυγουστίνος Διονύσιος
– Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, στον Λογιστικό Σύλλογο Μυκόνου.
– Τον Πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Σύρου και Τήνου : Δαέλης Γεώργιος
– Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Πάρου – Αντιπάρου : Σπανός Στυλιανός
– Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Π.Ο.Φ.Ε.Ε. : Καμπάνης Βασίλειος
– Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας – Ο.Ε.Ε. : Κόλλιας Κωνσταντίνος
– Τις κυρίες και κυρίους Προέδρους τον τοπικών Λογιστικών Συλλόγων και Ενώσεων, Πανελλαδικά.

Μια «ανάσα» και μια «μικρή», αλλά Συλλογική νίκη !

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, συνάδελφοι. Η παράταση που μας δόθηκε σχετικά με την καταληκτική

ημερομηνία, της υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος, μέχρι και την 30/08/2022, ήταν αποτέλεσμα μιας
συντονισμένης και συλλογικής προσπάθειας, τοπικά στην Μύκονο, μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων
των εγγεγραμμένων μελών, στον σύλλογο μας, των Λογιστικών Συλλόγων, στον νομό Κυκλάδων, Σύρου και Τήνου, Πάρου –
Αντιπάρου, των Λογιστικών Συλλόγων και των Ενώσεων, Πανελλαδικά και βεβαίως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδας – Ο.Ε.Ε.

Με προσπάθεια συλλογική, επίμονη και συντονισμένη, καταφέραμε ο κλάδος μας, να πάρει μια τόσο επείγουσα

και αναγκαία, «ανάσα», όπως ειπώθηκε από κάποιον συνάδελφο. Όμως αυτό που κατανόησα μέσα από τις προσπάθειες
που καταβάλαμε όλες και όλοι μας, είναι ότι αυτή, όπως την ονομάζω, «μικρή» νίκη, δεν είναι ίσως η ίδια η παράταση, αλλά
η τόσο ουσιαστική και σημαντική, ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας μεταξύ των συναδέλφων, τοπικά
και Πανελλαδικά και η καθοριστικής σημασίας παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών, και του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδας.

Είναι λοιπόν απολύτως βέβαιο, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την ευκαιρία που μας

δόθηκε. Όλες και όλοι μαζί, αποδείξαμε, ότι εάν συντονιστούν οι προσπάθειες και ο αγώνας μας, αναπτυχθεί και παραμένει
σταθερή, η συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας και προφανώς έχουμε την στήριξη, την βοήθεια, την συνδρομή
και την παρέμβαση των θεσμικών, συνδικαλιστικών και επαγγελματικών μας οργάνων, όποτε αυτή χρειαστεί, μπορούμε να
καταφέρουμε αρκετά. Ναι προφανώς δεν θα τα κερδίσουμε όλα σε μια νύχτα. Είναι σαφές. Αλλά συλλογικά αναδείξαμε, ότι
τελικά είναι πολύ λίγα αυτά που μας χωρίζουν και προφανώς άνευ ουσίας, ενώ ταυτόχρονα αποδείχτηκε ότι είναι πολλά,
αυτά που μας ενώνουν. Τοπικά και Πανελλαδικά. Και δεν θα παραλείψω να αναφέρω ότι εξίσου σημαντική είναι η
συμμετοχή όλων μας στα θεσμικά συνδικαλιστικά και επαγγελματικά μας όργανα, ο σεβασμός μας προς αυτά και η
προστασία τους, προς το συμφέρον και τις ανάγκες ολόκληρου του κλάδου.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω, ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας, δεν πρέπει να χαθεί η

αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα και η ενότητα μεταξύ μας και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, όλες και όλους, τις κυρίες
και κυρίους συναδέλφους για αυτήν την συλλογική και συντονισμένη μας προσπάθεια.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
του Λογιστικού Συλλόγου Μυκόνου,
Μακρής Άγγελος
Πηγή