Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μελέτες υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Χρηματοδότηση υπηρεσιών υποστήριξης για την εξειδίκευση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το σύνολο των προτεινόμενων Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, συνδέεται άμεσα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και με ειδικές δράσεις και συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Συγκεκριμένα σχετικά προτείνεται η υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

  • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.
  • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων για την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια.
  • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για την ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας.
  • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για την εκπόνηση οδικού χάρτη δημιουργίας δομής για τη διαχείριση του προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται

 Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2021 έως 15/3/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 425.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή