Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων περιόδου 2021-2027 στη Θεσσαλία

Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση οδικών έργων του βασικού και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ της Θεσσαλίας, αλλά και διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών υποδομών που ανήκουν στη Θεσσαλία και αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής

από 1/4/2021 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 5.070.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή