Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr 

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100 εκατ. ευρώ αλλά και έξοδο της Eurobank από τη μετοχική σύνθεση των ΕΛΤΑ περιλαμβάνουν οι μετοχικές ανακατατάξεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αποφασίσθηκαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων σε Γενική Συνέλευση μετόχων του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, στην αρχή, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ κατά το ποσό των 340,81 εκατ. ευρώ, διαγράφοντας τις μετοχές της ΕΕΣΥΠ (αντιστοιχούσαν στο 90% του μετοχικού κεφαλαίου) και της Eurobank (αντιστοιχούσαν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου).

Στη συνέχεια, με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επήλθε ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ των 100 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μετασχηματισμού του οργανισμού, το οποίο -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού, μειώσεις μισθών 8%, αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2013-2020 (180 εκατ. ευρώ), ενίσχυση των πρακτορείων και του outsourcing και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αναλυτικότερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Δεκεμβρίου 2020 επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.814.323,80 ευρώ, με την ακύρωση του συνολικού αριθμού των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι 200.479.014 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,7 ευρώ εκάστης, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων από τον λογαριασμό του ισολογισμού (31/12/2019) «Αποθεματικά εύλογης αξίας», 218.820.000 ευρώ, και με παράλληλη διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Ζημιές εις νέον» 121.994.323,80 ευρώ, ως εξής: α) Στη μέτοχο «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», που κατείχε μετοχές, που αναλογούσαν στο 90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ακυρώθηκαν 180.431.114 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,7 ευρώ εκάστη, και β) Στη μέτοχο «Eurobank Α.Ε.», που κατείχε 20.047.900 μετοχές, που αναλογούσαν στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ακυρώθηκαν 20.047.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,7 ευρώ εκάστη.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επήλθε ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.000.000 ευρώ, με την έκδοση 100.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ η καθεμία και τιμής διάθεσης 1 ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 100 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ η καθεμία. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και 60.000.000 ευρώ «υπέρ το άρτιον».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στο αρχικό σχέδιο μετασχηματισμού, που στοχεύει στο να γυρίσουν οριστικά σελίδα τα ΕΛΤΑ, που πριν από την πανδημία σημείωναν μηνιαίο έλλειμμα περίπου 6 εκατ. ευρώ, ενώ η πανδημία τούς φόρτωσε επιπλέον περί τα 35 εκατ. ευρώ, έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές.

Αλλαγές στις συμβάσεις

Οι διατάξεις για τα ΕΛΤΑ περιλαμβάνουν ακόμη αλλαγές στη σύναψη εργασιακών συμβάσεων για το νέο προσωπικό αορίστου και ορισμένου χρόνου, την πρόσληψη διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα για 3+3 χρόνια, καθώς και νέα πολιτική συμβάσεων προμηθειών, κατά παρέκκλιση όσων ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις. Ουσιαστικά τα ΕΛΤΑ απαλλάσσονται από τις δεσμεύσεις που ισχύουν για το Δημόσιο και θα μπορούν πλέον να λειτουργούν με όρους ιδιωτικής επιχείρησης.
Συγχωνεύσεις

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο για την επιβίωση των ΕΛΤΑ, θα παραμείνουν 200 από τα περίπου 650 καταστήματα που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Τα υπόλοιπα θα κλείσουν, θα παραχωρηθούν franchising ή θα συγχωνευθούν. Πηγές με γνώση του σχεδίου τονίζουν πως είναι μονόδρομος η συγχώνευση καταστημάτων, κυρίως στην επαρχία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από δύο χιλιόμετρα μεταξύ τους. Δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές να κλείσουν καταστήματα για να μειωθεί το κόστος, ωστόσο ο όμιλος να διατηρήσει τους πράκτορές του, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται σε παντοπωλεία ή ψιλικατζίδικα της περιοχής.

Ταυτόχρονα, προς τον σκοπό της διασφάλισης της αδιάλειπτης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δρομολογείται η απόδοση στην ΕΛΤΑ Α.Ε. του πλήρους ανταλλάγματος από τη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για τα έτη 2013-2020, όπως αυτό υπολογίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε ετήσια βάση. Το ποσό ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο στάδιο τoυ σχεδίου προβλέπει την είσοδο νέου επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΛΤΑ, αλλά αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου και εφόσον έχει επιστρέψει η εταιρεία στην κερδοφορία. 

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

* Σημαντικός πυλώνας του προγράμματος είναι το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, στο οποίο αναμένεται να ενταχθούν περί τα 1.600 άτομα αντί των 2.000 εργαζομένων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, από τους περίπου 5.600 εργαζόμενους που απασχολούν σήμερα τα ΕΛΤΑ. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει υπολογίσει ότι μόνο από τη μείωση του προσωπικού το ετήσιο όφελος θα προσεγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ. Επιπλέον εξοικονόμηση θα προέλθει και από τη μείωση των μισθών κατά 8%. Πρόκειται για μια σημαντική ανάσα για την υπερχρεωμένη επιχείρηση, καθώς το κόστος μισθοδοσίας από μόνο του αποτελεί περίπου τα 2/3 των εξόδων. 

Παράλληλα, με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού εντός του ομίλου αλλά και μέρους αυτού στον δημόσιο τομέα. Αντίστοιχες διατάξεις είχαν χρησιμοποιηθεί και στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ (ν. 3891/2010), που προέβλεπε μεταξύ άλλων την υποχρεωτική μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και ο ν. 4643/2019 για τον εκσυγχρονισμό του ομίλου της ΔΕΗ. 

 

Πηγή