Τα νέα του ΕΣΠΑ

Μνημόνιο συνεργασίας για την προτεραιοποίηση έργων και δράσεων ΕΣΠΑ στον τομέα του τουρισμού

20/5/2022

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου.

Το μνημόνιο υπογράφηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Γραμματειών, με αντικείμενο την προτεραιοποίηση των έργων και των δράσεων του τομέα τουρισμού που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027 και τη σύνδεση τους με την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να συσταθεί άμεσα κοινή Ομάδα Εργασίας.

Ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι επενδύσεις στο τουριστικό οικοσύστημα αποτελούν προτεραιότητα για την αναβάθμιση του τουριστικού αναπτυξιακού πόρου και όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας,

Είδος

Φορέας

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/5/2022

Πηγή