«Αναγνωρίζουμε εμπράκτως τον κρίσιμο ρόλο της στη διασφάλιση της επικοινωνίας και της επάρκειας εφοδιασμού και μετακίνησης επιβατών και αγαθών μεταξύ ηπειρωτικήςκαι νησιωτικής Ελλάδας» Πηγή