20 Ιανουάριου 2023

Νέος νόμος 5013/2023 - Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5013/2023 με τις διατάξεις για τον κατώτατο μισθό έτους 2023 και την καταβολή επιδομάτων ανεργίας

Συνημμένα

Πηγή