Η ΓΣΕΕ απέστειλε προς κοινωνικούς εταίρους την Πρόσκληση για την έναρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση νέας Εθνικής Γενικής ΣΣΕ Πηγή