Κύρια Κατηγορία Υποκατηγορία Υποβαλλόμενη Δαπάνη Μηνός Μαΐου 2021 Μηνιαίο Όριο Ποσοστό clawback (%) Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Νοσήλια 24.333.442,77 € 14.916.666,67 € 38,70 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Νοσήλια Κλινικών για Χρονίως Πάσχοντες 241.427,19 € 291.666,67 € 0,00 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Νοσήλια Ειδικών Επεμβάσεων 4.459.782,06 € 3.416.666,67 € 23,39 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 1.533.120,42 € 1.000.000,00 € 34,77 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 963.603,45 € 1.166.666,67 € 0,00 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ακτινοθεραπεία 2.031.865,58 € 1.916.666,67 € 5,67 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης 5.466.717,88 € 5.416.666,67 € 0,92 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης 314.976,68 € 416.666,67 € 0,00 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 4.935.653,96 € 4.166.666,67 € 15,58 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 30.609.777,76 € 20.432.500,00 € 33,25 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Πολυγονιδιακές εξετάσεις για CA μαστού 421.990,00 € 275.000,00 € 34,83 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Ακτινογραφίες 273.912,63 € 275.000,00 € 0,00 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Μαστογραφία 903.993,72 € 1.008.333,33 € 0,00 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 761.463,08 € 550.000,00 € 27,77 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων CTs 3.392.558,99 € 2.291.666,67 € 32,45 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και MRI 7.218.017,06 € 5.133.333,33 € 28,88 Πράξεων         Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Υπερηχογραφή ματα

Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων

5.055.476,41 € 3.850.000,00 € 23,85 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Υπερηχογραφήματα λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων 1.278.838,72 € 916.666,67 € 28,32 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Σπινθη ρογραφή ματα 720.408,47 € 687.500,00 € 4,57 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων PET/CTs 339.562,36 € 275.000,00 € 19,01 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Διαγνωστικό Ραδιοφάρμακο 565.457,00 € 733.333,33 € 0,00 Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Λοιπές Εξετάσεις & Πράξεις 1.459.042,33 € 1.237.500,00 € 15,19 Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικές Υπηρεσίες 6.433.710,00 € 6.250.000,00 € 2,86 Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 10.568.051,35 € 8.750.000,00 € 17,20 Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Υπηρεσίες Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 2.649.969,50 € 2.583.333,33 € 2,52 Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Υλικά Αιμοκάθαρσης 2.227.147,75 € 2.208.333,33 € 0,85 Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Περιτοναϊκή Κάθαρση 2.116.484,62 € 2.333.333,33 € 0,00 Συμπληρώματα

Ειδικής Διατροφής

Σκευάσματα Κατάλληλα για Αλλεργία στο Γάλα 261.775,15 € 183.333,33 € 29,97 Συμπληρώματα

Ειδικής Διατροφής

Σκευάσματα Λοιπών Νόσων που Προβλέπονται στον ΕΚΠΥ 1.905.658,17 € 1.275.000,00 € 33,09 Υγειονομικό Υλικό Επιθέματα 2.771.840,98 € 2.500.000,00 € 9,81 Υγειονομικό Υλικό Οστομικά Υλικά 2.894.085,46 € 2.583.333,33 € 10,74 Υγειονομικό Υλικό Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη -Αναλώσιμα Λοιπών Τύπων Διαβήτη 4.313.515,79 € 3.333.333,33 € 22,72 Υγειονομικό Υλικό Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη –

Αναλώσιμα Διαβήτη Τύπου 1

1.590.602,54 € 2.083.333,33 € 0,00 Υγειονομικό Υλικό Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη – Αντλία Ινσουλίνης και Αναλώσιμα 869.602,34 € 666.666,67 € 23,34 Υγειονομικό Υλικό Καθετήρες -ουροσυλλέκτες 3.657.491,16 € 3.000.000,00 € 17,98 Υγειονομικό Υλικό Λοιπά Υγειονομικά Υλικά 2.250.997,47 € 1.583.333,33 € 29,66 Πρόσθετη Περίθαλψη Αναπνευστικά – Συσκευές-Οξυγόνο 5.437.784,19 € 2.916.666,67 € 46,36 Πρόσθετη Περίθαλψη Ορθοπεδικά 905.889,86 € 666.666,67 € 26,41 Πρόσθετη Περίθαλψη Ορθοπεδικά επί παραγγελία 455.660,73 € 416.666,67 € 8,56 Πρόσθετη Περίθαλψη Ακουστικά 863.604,05 € 700.000,00 € 18,95 Πρόσθετη Περίθαλψη Κοχλιακό Εμφύτευμα 178.049,27 € 58.333,33 € 67,24 Πρόσθετη Περίθαλψη Προθέσεις και Λοιπά 79.857,72 € 125.000,00 € 0,00 Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας -Φυσικοθεραπευτές 6.930.441,27 € 5.750.000,00 € 17,03 Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 121.270,21 € 125.000,00 € 0,00

Πηγή