27 Οκτώβριου 2022

Οι φορολογικοί έλεγχοι που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2023
  • ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022 – Τουλάχιστον 15.500 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον 900 έλεγχοι-έρευνες φοροδιαφυγής θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. το 2023.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022 της ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2023

Σύμφωνα με την απόφαση  το έτος 2023 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιοι (15.500) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον εννιακόσιοι (900) έλεγχοι-έρευνες φοροδιαφυγής.

Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Σχέδιο Δράσης του έτους 2023 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της ΑΑΔΕ.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή