Τα νέα του ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5ο Φόρουμ της EUSAIR υπό την αιγίδα της Σερβίας

24/2/2021

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διαδικτυακά στις 28 & 29 Ιανουαρίου από τη Σερβία, το 5ο ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR, για την «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας  της Μακροπεριφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου, μέσω της συνεργασίας».

Στην εναρκτήρια συνεδρία του Φόρουμ δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, τόσο για τη βιώσιμη, από κοινού ανάκαμψη από την πανδημία της COVID-19, όσο και για τη μετάβαση σε ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον για την EUSAIR.

Η ανάγκη για συνεργατική και δυναμική ανάδυση από την κρίση της πανδημίας COVID-19, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, υπογραμμίστηκε και κατά τη συνεδρία της ολομέλειας. Ακόμη, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βέλτιστη κατανόηση των κοινωνικών αναγκών κατά τη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης, τονίστηκε ως παράγοντας υψίστης σημασίας για την ανθεκτικότητα της μακροπεριφέρειας.

Η θεματική συνεδρία για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη», είχε ως στόχο την ανάδειξη της σημασίας της υδατοκαλλιέργειας με έμφαση στην υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού. Δεδομένου πως ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας πλήγηκε σφοδρά από την κρίση της πανδημίας, η χρήση εργαλείων και στρατηγικών για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του καθώς και η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, με προσανατολισμό προς την αγορά και τις ανάγκες των καταναλωτών, για την ανάδειξη του τομέα, μπορούν να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση.

Στη θεματική συνεδρία για τη «Συνδεσιμότητα της Περιοχής» κεντρική προτεραιότητα υπήρξε η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των χωρών της μακροπεριφέρειας, η ανάκαμψη του τομέα των μεταφορών από την πανδημία της COVID-19, η αύξηση της κινητικότητας και η μετατροπή των δυσμενών συνθηκών λόγω πανδημίας σε κίνητρα βελτιστοποίησης του τομέα των μεταφορών καθώς και σε ευκαιρίες εύρεσης νέων καινοτόμων λύσεων μεταφοράς και κινητικότητας.

Η αναδόμηση και μετατροπή του τουρισμού σε έναν περισσότερο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τομέα αποτελεί προτεραιότητα του πυλώνα του «Βιώσιμου Τουρισμού», της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, η οποία αναδεικνύεται ως ευκαιρία και επιτακτική ανάγκη, λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας σε καιρούς πανδημίας.

Ολοκληρώνοντας τις συνεδρίες των πυλώνων της στρατηγικής, στη θεματική συνεδρία για την «Ποιότητα του Περιβάλλοντος», τονίστηκε η σημασία των γαλάζιων και πράσινων υποδομών ενόψει του νέου πλαισίου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Η συζήτηση για την ανάκαμψη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα από την πανδημία, που πραγματοποιήθηκε στην ειδική συνεδρία του Φόρουμ, ανέδειξε την ανάγκη ριζικής θεραπείας του τομέα, την έμφαση σε μικρότερες κλίμακες τονίζοντας το τοπικό επίπεδο και την απλούστευση των διαδικασιών.

Η ενσωμάτωση των Εμβληματικών Προτεραιοτήτων των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στα κείμενα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και η ανάγκη για συντονισμό και συστηματικοποίηση της διαδικασίας αποτελούν παράγοντες καίριας σημασίας για την επιτυχία της στρατηγικής, όπως επισημάνθηκε κατά την ολομέλεια για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Τέλος, η ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες καλές σχέσεις μεταξύ των χωρών, η περιφερειακή συνεργασία και η αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων, για την ανάκαμψη από την πανδημία και τη μετάβαση σε μία πράσινη και ψηφιακή εποχή, αποτέλεσε το μήνυμα της  συνόδου λήξης του Φόρουμ.

Είδος

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/2/2021

Πηγή