Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Σε υψηλότερα επίπεδα από το αναμενόμενο 6,2% αναπροσαρμόζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022 ο ΟΟΣΑ σύμφωνα με το σημερινό του report. Παρά την αύξηση στον τουρισμό και τη συνεχόμενη δημοσιονομική ενίσχυση, η κατανάλωση αναμένεται να υποχωρήσει το 2023 καθώς τα πραγματικά εισοδήματα θα συρρικνωθούν και η οικονομική αβεβαιότητα θα αυξηθεί. Η υποχώρηση των τιμών ενέργειας θα μειώσουν πληθωρισμό και θα ενισχύσουν την κατανάλωση από το 2024.  

Οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης στοχεύουν να διατηρήσουν μία σεβαστή αύξηση επενδύσεων παρά τα υψηλότερα κόστη. Ο πληθωρισμός θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα καθώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού οδηγεί σε πιέσεις μισθών.

Το δημόσιο χρέος από 175,1% του ΑΕΠ το 2022 θα υποχωρήσει στο 170,7% φέτος και στο 163,6% το 2024, με τον ΟΟΣΑ να σημειώνει πως παρά τη μείωσή του παραμένει υψηλό, αν και η δομή του σε συνδυασμό με τα σταθερά επιτόκια που είναι κλειδωμένα σε χαμηλά επίπεδα για την εξυπηρέτησή του περιορίζουν την άμεση έκθεση στις αυξήσεις των επιτοκίων στην αγορά.

Όσον αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα, ο ΟΟΣΑ υιοθετεί βλέπει πρωτογενές έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 2022, βάζοντας οριακά χαμηλότερα τον πήχη των προβλέψεων για το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα στο 0,5% του ΑΕΠ. Για το 2024 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, πρόβλεψη την οποία συνοδεύει με συστάσεις για διατήρηση ετήσιου πρωτογενούς πλεονάσματος μεταξύ 1,5% και 2% για τα χρόνια μετά το 2023.

Στα φορολογικά διαπιστώνεται μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών και νομικών προσώπων με παράλληλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο Οργανισμός συνιστά οι μελλοντικές παρεμβάσεις επί των συντελεστών να εστιάσουν στη συντήρηση των εσόδων με παράλληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ζητά παράλληλα την τακτική δημοσίευση στοιχείων για τα κόστη και τα οφέλη όλων των φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που αφορούν στα ορυκτά καύσιμα.

Πηγή