16 Αύγουστος 2021

Παιδικοί Σταθμοί: Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων
www.eetaa.gr

Την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων για τη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” ενεργοποίησε η ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Μετά τη διαπίστευση, στην οθόνη των ενστάσεων

– Επιλέξτε «Δημιουργία ένστασης»
– Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης και πατήστε «Αποθήκευση»
– Επισυνάψτε ένα ένα τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλετε με τη ένσταση, συμπληρώνοντας μια σύντομη περιγραφή του δικαιολογητικού
– Όταν έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά, επιλέξτε «Υποβολή ένστασης» και με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.
– Επιλέξτε «Αποσύνδεση» για την έξοδο από την εφαρμογή.
– Μπορείτε να ξανασυνδεθείτε δίνοντας κωδικούς TAXISNET

Πηγή