Με εμφάνιση όγκων στα ΣΜΕ του ΔΤΡ απάντησαν οι traders στα παράγωγα και η μετακύληση θέσεων στα ΣΜΕ επί μετοχών ανέβασε ρυθμούς.

Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη στο μεγαλύτερο διάστημα  σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα στις 2188,91 μονάδες αντιστοιχούσε σε καθοδικό  χάσμα 2,24  μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 14,71 μονάδες ψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 10:47 και ήταν οι 2186,86 μονάδες (-0,20%). Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 16:41 και ήταν οι 2203,13  μονάδες (+0,55%). Το κλείσιμο στις 2205,86 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,67% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 14,158  εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Δεκεμβρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 232 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2209,50 μονάδες κατώτερο τις 2185,00 με τελευταίες πράξεις στις 2207,75 και τιμή κλεισίματος στις 2208,75 από 2187,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 4550 από 4592. Επίσης διακινήθηκαν 190 ΣΜΕ για τη σειρά Ιανουαρίου με τιμή κλεισίματος τις 2199,76 από 2184,75  και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 405 από 287.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη η δραστηριότητα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Δεκεμβρίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια. Το ενδιαφέρον για την επόμενη σειρά λήξης Ιανουαρίου απουσίαζε. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Δεκεμβρίου ο όγκος ήταν μηδενικός. Για την επόμενη και πρώτη  του 2023, ο όγκος  ήταν 16 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2100 μονάδες.

Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της  Τρίτης  6/12 έκλεισε στις 615,95 μονάδες με μεταβολή -1,28%.  Χθες  Τετάρτη 7/12 κινούμενος μεταξύ των 612,11 μονάδων (-0,62%), με τιμή ανοίγματος τις 613,69  -0,37% και ανώτερο τις 627,36 +1,85% έκλεισε στις 623,63 μονάδες με μεταβολή +1,25%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ανήλθε στα 26,983 από 21,527 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ +2,47% απασχόλησε 6,353 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ -0,84% απασχόλησε 3,786  εκατ. ευρώ, η ΠΕΙΡ +3,09% ασχόλησε 2,462 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ +1,29% απασχόλησε 4,091 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου δεν άλλαξαν χέρια  συμβόλαια και ορίστηκε  τιμή κλεισίματος στις 618,00 από 618,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν  5. Για τη σειρά Μαρτίου άλλαξαν χέρια 10 συμβόλαια με τιμή κλεισίματος στις 613,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν  10.

Από την Leon Depolas Sec.ειδοποίησαν:  “Στο εσωτερικό, ο Τραπεζικός δείκτης ενδεχομένως να μην έχει ολοκληρώσει την διόρθωσή του, με πιθανότερο πρώτο επίπεδο στήριξης την περιοχή των 590 μονάδων. Παράλληλα, δεν θα μας αφήσει ανεπηρέαστους μια πιθανή επιδείνωση του διεθνούς κλίματος. Παρά ταύτα, εκτιμούμε ότι τα επίπεδα των 860 μονάδων ΓΔΧΑ ενδεχομένως να μην παραβιαστούν εντός του 2022. Υπερτονίζουμε ότι οι αποτιμήσεις των Δεικτοβαρών Εισηγμένων δεν θεωρούνται ακριβές σε καμία περίπτωση”.

Από τα blue chip

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ανέβηκαν αλλά άλλαξαν υπολογίσιμα επιλεκτικά οι ανοικτές θέσεις για τη σειρά Δεκεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 9093 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,01 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 124.559 από   128.841. Διακινήθηκαν 5236 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 24848  από 19786 ΣΜΕ.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1392 με τιμή κλεισίματος στα 3,67 ευρώ και έγιναν 14395  από 15048 οι ανοικτές θέσεις. Διακινήθηκαν 594 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 1085 από 620 ΣΜΕ.

Της ΕΥΡΩΒ με 3702 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,02 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 13.922 από 13.666. Διακινήθηκαν 1441  συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 2909 από 1567 ΣΜΕ.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 2582 ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,33 ευρώ και έγιναν 33565 από 34063 οι ανοικτές θέσεις. Διακινήθηκαν επίσης 2437 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 5798 από 3624 ΣΜΕ.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 2433 ΣΜΕ της ΔΕΗ για την επόμενη σειρά και τα 2635  ΣΜΕ της ΔΕΗ για τη σειρά Δεκεμβρίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν περιορισμένο στα 10000 συμβόλαια για ΜΟΗ, και στα 2500  για ΜΥΤΙΛ.

Πηγή