Στην εβδομάδα εκπνοής τα στοιχήματα των  traders για την βραχυπρόθεσμη τάση αποτυπώνονται στα ΣΜΕ της επόμενης σειράς  που θα γίνει κυρίαρχη από το μέσο της συνεδρίασης της Παρασκευής. Ενώ ΣΜΕ της τρέχουσας επιδιώκουν την ταύτιση με το κλείσιμο του υποκείμενου δείκτη.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη μόνιμα  σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα στις 2220,31 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό  χάσμα 1,72  μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 1,32 μονάδες ψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 16:47 και ήταν οι 2210,90  μονάδες (-0,35%). Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 10:39  και ήταν οι 2227,00  μονάδες (+0,38%). Το κλείσιμο στις 2219,91 από 2218,59 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,06% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 25,134  εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Δεκεμβρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 192 ΣΜΕ την Παρασκευή 9/12 με ανώτερο στις 2223,00 μονάδες κατώτερο τις 2210,50  με τελευταίες πράξεις στις 2217,50  και τιμή κλεισίματος στις 2215,50 από 2210,00  μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 4474 από 4523. Επίσης διακινήθηκαν 99 ΣΜΕ για τη σειρά Ιανουαρίου με τιμή κλεισίματος τις 2207,75 και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 543 από 468.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη η δραστηριότητα ήταν υποτονική. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Δεκεμβρίου άλλαξαν χέρια 6 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2200 μονάδες και 2250 μονάδες. Το ενδιαφέρον για την επόμενη σειρά λήξης Ιανουαρίου έφερε 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Δεκεμβρίου ο όγκος ήταν μηδενικός. Για την επόμενη και πρώτη  του 2023, ο όγκος  ήταν 24 συμβόλαια  για τιμή εξάσκησης τις 2100 μονάδες.

Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Πέμπτης  8/12 έκλεισε στις 623,63 μονάδες με μεταβολή +1,25%.  Την Παρασκευή  9/12 κινούμενος μεταξύ των 624,47 μονάδων (-0,17%), με τιμή ανοίγματος τις 626,66  +0,18% και ανώτερο τις 632,86 +1,17% και έκλεισε στις 628,76 μονάδες με μεταβολή +0,54%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ανήλθε στα 10,051 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ -0,59% απασχόλησε 2,840 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ +0,83% απασχόλησε 2,367  εκατ. ευρώ, η ΠΕΙΡ +1,13% απασχόλησε 1,480 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ +0,97% απασχόλησε 2,177 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.

Σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 669 μονάδων. Σε μία τέτοια περίπτωση και αν ξεπεραστεί η ενδιάμεση αντίσταση στις 640 και 655, οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 690 και 752 μονάδες. Αν επιστρέψουν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις στις 606 – 591 και 581 – 578 μονάδες εκί βρίσκονται  οι ΚΜΟ 200 ημερών.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου δεν άλλαξαν χέρια  συμβόλαια και ορίστηκε  τιμή κλεισίματος στις 623,25 από 620,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν  8. Για τη σειρά Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια με τιμή κλεισίματος στις 624,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν  25.

Από τα blue chip

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ανέβηκαν αλλά άλλαξαν υπολογίσιμα επιλεκτικά οι ανοικτές θέσεις για τη σειρά Δεκεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 8294  ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,998 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 109.487. Διακινήθηκαν 9411  συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 44363  ΣΜΕ.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2412 με τιμή κλεισίματος στα 3,63 ευρώ και έγιναν 11241 οι ανοικτές θέσεις. Διακινήθηκαν 2072 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 5896 ΣΜΕ.

Της ΕΥΡΩΒ με 3791 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,04 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 10.666. Διακινήθηκαν 3700  συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 6912 ΣΜΕ.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 1474 ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,34 ευρώ και έγιναν 30541  οι ανοικτές θέσεις. Διακινήθηκαν επίσης 877 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 8077  ΣΜΕ.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 2710 ΣΜΕ της ΔΕΗ για σειρά Δεκεμβρίου και τα 2692  ΣΜΕ της ΛΑΜΔΑ με 2692 ΣΜΕ για την τρέχουσα και 2653  για την επόμενη σειρά.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν περιορισμένο στα 3000 συμβόλαια για ΟΠΑΠ, και στα 1200 για ΜΥΤΙΛ.

Πηγή