21 Απρίλιος 2021

Παρατείνεται και για τον μήνα Απρίλιο 2021 η αποζημίωση ειδικού σκοπού για την στήριξη των ναυτικών που πλήττονται σημαντικά

Με την απόφαση 2242.10/28057 προβλέπεται η περαιτέρω στήριξη των ναυτικών που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται.

Η απόφαση αναφέρει :

Άρθρο 1

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α’ 15), παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και συγκεκριμένα για το μήνα Απρίλιο 2021.

Άρθρο 2

H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή