Προγράμματα – Προσκλήσεις

Παρεμβάσεις ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος του ιστορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας

Αναμένεται

Έργα ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καλαμάτας, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων λειτουργικής αναβάθμισής του και ανάδειξης της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Καλαμάτας

Περίοδος υποβολής

από 16/8/2021 έως 15/11/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη / υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Μεσσηνίας

Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Η οριοθέτηση του Ιστορικού Κέντρου της Καλαμάτας θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ 821Δ/16.11.88 και η έγκριση της αντίστοιχης πολεοδομικής μελέτης του με το ΦΕΚ 634Δ/9.10.89.

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 1.400.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή