Προγράμματα – Προσκλήσεις

Παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων της πόλης της Καλαμάτας

Έχει λήξει

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια της Φιλαρμονικής και του Ωδείου της πόλης της Καλαμάτας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τύπου LED, την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα και την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων θερμομονώσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Καλαμάτας και οι φορείς του

Περίοδος υποβολής

από 15/11/2018 έως 28/2/2019

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΟΧΉ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προϋπολογισμός

€ 390.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή