Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η άνοδος των πληθωριστικών πιέσεων παγκοσμίως και η προοπτική ανάσχεσης της προσδοκώμενης ανάπτυξης σε σχέση με τις προβλέψεις των προηγούμενων ετών, αποτελούν ισχυρούς παράγοντες αύξησης των επιτοκίων. Οι αυξήσεις είναι ήδη γεγονός από τον περασμένο Ιούλιο.

Τα επιτόκια Euribor σταμάτησαν να εμφανίζουν αρνητικές τιμές από τον Σεπτέμβριο του 2022, και έκτοτε έχουμε σημαντικά ανοδική πορεία (τρέχουσα τιμή Euribor 1 μήνα : 1,52%).

Η αναμενόμενη νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ – της 4ης κατά σειρά τους τελευταίους μήνες όπως φημολογείται – αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης δανείων. Οι  προβλέψεις για τη νέα συνεδρίαση της ΕΚΤ περί τα μέσα Δεκέμβρη, αναφέρουν νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου μεταξύ 0,50 και 0,75 μ.β., διαμορφώνοντας τις τιμές Euribor μεταξύ 2,50% – 2,75%. Με βάση τις προβλέψεις διεθνών οίκων, το Euribor μήνα αναμένεται να πλησιάσει τα επίπεδα του 3% εντός του 2023.

Ήδη η επίδραση στις δόσεις αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή.

Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να επαναξιολογήσουν τα εν ισχύ τραπεζικά όρια χρηματοδοτήσεων που βασίζουν την τιμολόγησή τους στο Euribor, και κυρίως τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια με πλάνο τακτής αποπληρωμής.

Η BSS έχει τη δυνατότητα να κάνει ανάλυση των υφιστάμενων τραπεζικών δανείων οποιασδήποτε επιχείρησης, να αξιολογήσει τις ενδεδειγμένες λύσεις (ενδεικτικά: αλλαγή προϊόντος, αλλαγή βάσης τιμολόγησης, επιμήκυνση διάρκειας, αναχρηματοδότηση από άλλη τράπεζα).

Η BSS αναλαμβάνει τη δημιουργία όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης (Business Plan, Cash Flow) προκειμένου να διαπραγματευθεί αποτελεσματικά με τις τράπεζες για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Ανδρέας Φέζος,

Head of Financing

Πηγή