Βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής με τον ευρύτερο τίτλο Ελλάδα 2.0 είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Η επιτάχυνση αυτή θα πρέπει να στηριχθεί…

Περί Ανάπτυξης: Η πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ΕλλάδαΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πηγή