Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 [ΠΡ_63]

Αναμένεται

Λειτουργία ενός πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών «1555», ο οποίος λειτουργεί σαν ενιαίος αριθμός επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και είναι δωρεάν για όσους καλούν. Καλύπτει το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασιακά Θέματα (ΕΡΓΑΝΗ), Ισότητα Φύλων και Δημογραφική Πολιτική, καθώς και τα θέματα Βίας Κατά των Γυναικών, όπου οι κλήσεις παραπέμπονται στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο 15900).

Με την προτεινόμενη δράση, ο ενιαίος αριθμός επικοινωνίας θα εξελιχθεί σε ένα πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555, συνδυάζοντας τηλεφωνικό κέντρο, web & mobile εφαρμογές ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών (εφεξής καλούμενο 1555). Οι κύριες δραστηριότητες του πολυκαναλικού συστήματος θα περιλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων των πολιτών, την παροχή πληροφόρησης, την καταγραφή και επίλυση εξατομικευμένων θεμάτων, μέσω συστήματος ticketing. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί εκτιμάται ότι θα δέχεται 16.000 περίπου κλήσεις ημερησίως ενώ τα αιτήματα κλήσεων του back office υπολογίζονται σε περίπου 1.050 αιτήματα ημερησίως.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Περίοδος υποβολής

από 1/7/2022 έως 30/9/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 16.801.008

Σχετικά αρχεία

Πηγή