Να ανοίξει η εφαρμογή για διορθώσεις, να δοθεί παράταση στη καταληκτική ημερομηνία και να δοθεί η δυνατότητα να τροποποιούνται τα έσοδα του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 Πηγή