Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

Αναμένεται

Πρακτική άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε φορείς υποδοχής της Ελλάδας ή άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για το ακ. έτος 2022 – 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση θα είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών των ΑΕΙ. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται επίσης μια κεντρική / οριζόντια υποδράση, για το συντονισμό και τη συστηματική υποστήριξη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, σε επίπεδο χώρας.

Σε ποιους απευθύνεται

Περίοδος υποβολής

από 21/6/2022 έως 31/7/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η Πρακτική Άσκηση να είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών των ΑΕΙ.

Τι χρηματοδοτείται

Η αποζημίωση (και ασφάλιση) των ασκούμενων φοιτητών, η διοικητική υποστήριξη του γραφείου πρακτικής άσκησης, οι αμοιβές ιδρυματικών και επιστημονικών υπευθύνων, μετακινήσεις, δράσεις δημοσιότητας και προσέλκυσης φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης, αναλώσιμα, προμήθεια / συντήρηση μικρο-εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός

€ 14.645.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή